İçeriğe geç

Çağrı ve Davet Metni

Değerli Bilim İnsanları,

Öğr. Gör. Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı ve Prof. Dr. Mübin Kıyıcı’nın editör kurulunda yer aldığı Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme başlıklı bilimsel kitap çalışması için 2021 yılı başında çağrıya çıkılmıştır.

Çağrının amacı fen, matematik, sosyal, eğitim, dil, spor, mühendislik, bilgisayar, iletişim, temel tıp bilimleri ile güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım ve diğer alanlarda TYYÇ’ye uygun olarak hazırlanmış bir derse ait bilgi paketinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda tasarlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, yazarların kendi alanlarındaki bir ders ile ilgili oluşturdukları (veya var olan) bilgi paketi doğrultusunda çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir dersin kazanımlarını gerçekleştirecek faaliyetleri planlama, uygulama (veya uygulama önerisi sunmaları), değerlendirme (veya değerlendirme önerisi sunmaları) ve iyileştirmeye (veya iyileştirme önerisi sunmaları) yönelik bilimsel bir kitap bölümü içeriği oluşturmaları beklenmektedir.

Çağrı süreci ile birlikte ortaya çıkan yoğun ilgi ve 26 üniversiteden 76 bilim insanının çağrımıza yanıt vermesi neticesinde çalışmamızın çevrimiçi öğrenme, kalite göstergesi ve TYYÇ bağlamında niteliğini arttırmak, alan uzmanları ile kitap bölümü yazarlarını bir araya getirerek iş birliği ve eşgüdüm sağlama, çalışmanın yaygın etkisini arttırmak amacıyla ulusal düzeyde bir çalıştay düzenlenmesi düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Beykoz Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı‘nı 28 Temmuz 2021 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirmekten onur duymaktayız.

Çalıştayın bilimsel niteliğini arttırmak için alanında uzman bilim insanlarının katılımlarını sağlamaya çalışmaktayız. Ayrıca kitap bölümlerinin nitelik ve çağrının amacına uygun olarak iyileştirilerek yazılmasını sağlamak amacıyla gerekli bilimsel ortamları oluşturacağız.

Sizleri 28 Temmuz 2021 tarihinde düzenleyeceğimiz Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Mehmet Durman

Beykoz Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Ataç

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fatih Savaşan

Sakarya Üniversitesi Rektörü