İçeriğe geç

Çağrının Amacı ve İçeriği

Kitap çalışmasının amacı fen, matematik, sosyal, eğitim, dil, spor, mühendislik, bilgisayar, iletişim, temel tıp bilimleri ile güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım ve diğer alanlarda TYYÇ’ye uygun olarak hazırlanmış bir derse ait bilgi paketinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda tasarlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, yazarların kendi alanlarındaki bir ders ile ilgili oluşturdukları (veya var olan) bilgi paketi doğrultusunda çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir dersin kazanımlarını gerçekleştirecek faaliyetleri planlama, uygulama (veya uygulama önerisi sunmaları), değerlendirme (veya değerlendirme önerisi sunmaları) ve iyileştirmeye (veya iyileştirme önerisi sunmaları) yönelik bilimsel bir kitap bölümü içeriği oluşturmaları beklenmektedir.

Çevrimiçi öğrenme, kalite göstergesi ve TYYÇ bağlamında kitap çalışmasının niteliğini arttırmak, alan uzmanları ile kitap bölümü yazarlarını bir araya getirerek iş birliği ve eşgüdüm sağlamak ve çalışmanın yaygın etkisini arttırmak amacıyla 28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ulusal düzeyde bir çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır.