İçeriğe geç

Çalıştay Konuları

Çalıştay lisans düzeyinde çevrimiçi öğrenme bağlamında aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
  • Kalite Güvencesi
  • Çevrimiçi Öğrenme
  • Uzaktan Eğitim
  • Öğretim Tasarımı
  • Teknoloji Destekli Öğrenme ve Öğretme
  • Ölçme ve Değerlendirme