İçeriğe geç

Kitap Çalışması Hakkında

Ülkemizde Uzaktan Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; dünyada Uzaktan Eğitim kuramsal altyapısı ile ilgili yapılan çalışmalardan dönemsel olarak ciddi farklılıklara sahip olduğu ve yapılan uygulamalarda da bazı sınırlılıklar oluşturduğu söylenebilir. Buna göre, çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarlanmasında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin (TYYÇ) dikkate alınması ile eğitimde kalite güvencesinden taviz verilmeyeceği öngörülmektedir. TYYÇ Lisans düzeyindeki bir derse ait öğrenme kazanımlarının bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyindeki yeterlilikleri kazandırmada ilgili program çıktılarına hizmet edeceği düşünülmektedir.

Bu kapsamda, bu çalışmada fen, matematik, sosyal, eğitim, dil, spor, mühendislik, bilgisayar, iletişim, temel tıp bilimleri ile güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım vd. alanlarda TYYÇ’ye uygun olarak hazırlanmış bir derse ait bilgi paketinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda tasarlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, yazarların kendi alanlarındaki bir ders ile ilgili oluşturdukları (veya var olan) bilgi paketi doğrultusunda çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir dersin kazanımlarını gerçekleştirecek faaliyetleri planlama, uygulama (veya uygulama önerisi sunmaları), değerlendirme (veya değerlendirme önerisi sunmaları) ve iyileştirmeye (veya iyileştirme önerisi sunmaları) yönelik bilimsel bir kitap bölümü içeriği oluşturmaları beklenmektedir.

Çağrımız kapsamında şu anda kitap bölümlerinin yazılması ve yazılan bölümlerin hakem değerlendirmesi aşaması devam etmektedir.